AIS CTRX CARBON

AIS (Automatic Identification System) klass B är den senaste navigerings- och säkerhetsprodukten för fritidsbåtar och mindre fartyg. Den ger ökad säkerhet och en helt ny dimension till navigering.

 

AIS CTRX CARBON har både mottagande och sändande funktioner. AIS CTRX CARBON gör det möjligt att navigera och se alla fartyg utrustade med AIS transpondrar och samtidigt ses av andra fartyg som är utrustade med klass B anpassad AIS utrustning. AIS CTRX CARBON överför normalt sin position en gång var 30 sekund för att rapportera sin identitet, position, kurs och fart.

 

AIS CTRX CARBON ger samtidigt en exakt position via sin inbyggda GPS. Den är lätt att installera tillsammans med majoriteten av alla plottrar eller PC navigationssystem som finns på marknaden idag. AIS CTRX CARBON finns även med en inbyggd antenn splitter; AIS CTRX CARBON + för kombinerad användning av antenn med VHF radions antenn. Båda produkterna är förberedda för att i framtiden även kunna användas som båtlarm och övervakning med hjälp av AIS tekniken. AIS CTRX CARBON kan med ett enkelt knapptryck göras "tyst", vilket innebär att enheten endast kommer att ta emot AIS data från andra AIS transpondrar.TELEFON
+46 8 622 26 60

FAX
+46 8 545 939 10
ADRESS
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
Sweden