AIS AtoN.

En AIS AtoN (Aids to Navigation) är en AIS sändare som är framtagen specifikt för att göra det enklare, och hjälpa till, för sjöfarten, på samma sätt som t.ex. fyrar, ljusbojar och prickar finns. En AtoN defineras av IALA som "en extern enhet, eller ett extern system, som är framtagen att fungera som ett hjälpmedel för att öka säkerheten vid navigering för fartyg och båtar"

 

En AtoN skickar ut sin position och visar t.ex. exakt vart en angöringsboj eller ett vindkraftverk ute i vattnet befinner sig.

  • En AtoN kan anslutas till en mängd olika sensorer t.ex. vädersensorer eller strömsensorer.

 

  • Den data som sensorn tar in skickas med AtoN´s egna data (AIS data) ut i etern och kan således hjälpa sjöfarande att se, och få information, för göra navigeringen enklare/lättare.

 

  • En AtoN kan även bli kopplad till t.ex. en lampa i en fyr eller ett batteri så att man kontinuerligt kan få information om lampans, eller batteriets, status - på ett enkelt och billigt sätt.

 

  • Man kan även i de mer avancerade AtoN enheterna styra information hos den enhet som AtoN enheten är kopplad till t.ex. hur en fyr skall blinka, eller t.o.m. när den skall lysa.

 

Ladda ner PDF dokumentet till höger för kompletta tekniska specifikationer.

 

 


 

 

För nedladdning (pdf)

Broschyrer

AIS AtoN_ENG (714kb)


TELEFON
+46 8 622 26 60

FAX
+46 8 545 939 10
ADRESS
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
Sweden