AIS Klass A CARBON PRO

True Heading har nu utvecklat en egen Klass A transponder med inriktning mot yrkessjöfarten.

 

Med början under 2011 så kommer alla båtar över 20m som trafikerar inlandsvattenvägarna i bla Holland att vara tvungna att installera Klass A AIS. Liknande krav kommer dessutom i Tyskland framöver. 

 

Vad gäller Sverige och övriga EU så kommer ett nytt EU-direktiv att börja gälla där samtliga fiskefartyg över 15m behöver bära AIS Klass A. Implementeringen kommer att ske enligt följande. Från 31:e maj 2012 alla fiskefartyg över 24m, 2013 alla fiskefartyg över 18m och slutligen 2014 alla fiskefartyg över 15m.

 

För mer information se EU:s officiella tidning, artikel 10 eller kontakta oss på True Heading.TELEFON
+46 8 622 26 60

FAX
+46 8 545 939 10
ADRESS
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
Sweden