AIS Display

AISWatchMate från Vesper Marine är en AIS display som utformats för att undvika kollisioner till sjöss. Med hjälp av AIS (Automatisk IdentifieringsSystem) och AISWatchMate visas data från alla AIS utrustade fartyg i din närhet. Varningslarm ljuder om det föreligger en potentiellt farlig situation.

 

Larmet går när ett fartyg kommer farligt nära även om fartyget kanske fortfarande befinner sig många kilometer bort. Omedelbart meddelas den närmaste punkten strategi (CPA) och tid fram till CPA.

 

Unika och anpassningsbara larm och filterinställningar bidrar till att undanröja falsklarm. Fartyg och larm visas i prioritetsordning för att navigeringen ska ske säkert i områden med mycket sjöfart.

 

AISWatchMate är utformad för att användas med både mottagare och transpondrar. För en liten kostnad och låg energiförbrukning, använder du AISWatchMate med en mottagare. För att få det bästa AIS anti kollisionsverktyget, bör AISWatchMate anslutas till en transponder.

 

När natten faller eller vädret är dåligt är det ofta svårt att se annat fartygsljus eller bestämma deras riktning. AISWatchMate visar direkt hur fartyget går och kommer även visa var mötet kommer att ske. Du får varje fartygets namn och anropssignal. Om du vill ringa ett annat fartyg kommer du försäkras om att du pratar med rätt fartyg. Detta är mycket viktigt i områden med mycket sjöfart eller i dåligt väder när sikten är dålig.

 

Energimedvetna användare vet hur viktigt låg energiförbrukning är, särskilt på en långresa när elladdning sker från sol- eller vindkraft. AISWatchMate förbrukar mindre än en radar, diagram plotter eller dator.

 

AISWatchMate är ett helt fristående AIS anti kollisionsverktyg som inte kräver diagram plotter, dator eller radar, men det är lätt att ansluta till dessa enheter men ingen är nödvändighet för driften.


AIS Display

För nedladdning (pdf):

Broschyrer:

AIS Display (471kb)

 

Manualer:

AIS Display Hints (238kb)

AIS Display Wiring Diagram (617kb)

 

vespermarine loggo

Se hur AIS kan hjälpa Dig i navigeringen och hur WatchMate visar information:

 

 

 

I AIS WatchMate kan Du filtrera bort mål som inte är "intressanta" för just Dig:

 


TELEFON
+46 8 622 26 60

FAX
+46 8 545 939 10
ADRESS
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
Sweden