Investor Relations

 

True Heading världsledande inom AIS teknik.

 

True Heading har uppnått en stark position på marknaden genom stor kunskap inom AIS-området och en expansiv utveckling av nya produkter tillsammans med en omfattande investering i marknadsföring och en strukturerad uppbyggnad av ett distributionsnät runt om i världen. True Heading har under 2011 för främst den professionella marknaden etablerat ett dotterbolag i Holland. Vi har också med stor framgång introducerat ett nytt koncept för navigering och det vi kallar social boating med vår app Seapilot.

 

För mer information se www.spotlightstockmarket.com


TELEFON
+46 8 622 26 60

FAX
+46 8 545 939 10
ADRESS
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
Sweden