NGT-1

The Actisense™ NMEA 2000 till PC gränssnitt överför NMEA 2000 meddelanden till och från NMEA 2000 bussen med hjälp av Actisense Comms Dynamic Linked Library (DLL). Detta säkerställer att alla Actisense certifierade dataprogram kan skicka och ta emot ren NMEA 2000 data, utan att översättningar står i vägen och ändra data.

 

NGT-1 arbetar tillsammans med specialiserad PC-programvara för att visa eller skicka data till och från NMEA 2000 bussen. Det kan också användas med medföljande konfigurationsverktyget för att konfigurera alla Actisense NGW-1 enheter som finns på bussen.

 

Nya Actisense NMEA Reader programvara kan laddas ner från den här sidan. Verktyget gör att NGT-1 användaren kan visa och förstå (i detalj) NMEA 2000 meddelanden.

 

Actisense NGT-1 har inte utformats för att arbeta direkt med NMEA 0183 standardprogramvara. Om översättning krävs från NMEA 2000 till NMEA 0183, så har Actisense NGW-1 utformats för att åtgärda det.

 

NGT-1 finns i två konfigurationer:

  • NGT-1-USB: Standard alternativet - full USB (1.1 och 2.0) gränssnitt för dubbelriktad anslutning till en PC.
  • Normalt för användning med ny NMEA 2000 chartplotter programvara eller liknande som har certifierats som kompatibel med NGT-1. Fullständig galvanisk Opto-isolering erbjuds för överlägset skydd av datorns USB-port. Fullständig isolering upprätthålls mellan datorns indata och utdata och NMEA 2000 CAN bus anslutningar.
  • NGT-1: Specialist alternativ - Opto-isolerade indata och ISO-Drive utdata för en direkt PC (eller motsvarande) dubbelriktad anslutning.

 

Den senaste Actisense™ ISO-Drive-tekniken har använts i NGT-1 till separata utdata från marken. Elektriskt överslagsskydd ges som standard på NGT-1 indata med fullständig galvaniskt Opto-isolering för att ge ett överlägset skydd till PC (eller motsvarande) serieport. Fullständig isolering upprätthålls mellan datorns (eller motsvarande) input och output och NMEA 2000 CAN buss.


TELEFON
+46 8 622 26 60

FAX
+46 8 545 939 10
ADRESS
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
Sweden