NGW-1

Actisense™ NMEA 2000 till NMEA 0183 port är det enklaste sättet att länka mellan en båts nya och gamla datanätverk. NGW-1 kan konvertera NMEA 0183 data till NMEA 2000 data och vice versa.

 

Om avancerad mjukvaru-konfiguration används är det enkelt att ställa in vilka element du vill ha översatt mellan de två bussarna.

 

NGW-1 tillåter nuvarande NMEA 0183-utrustning vara kvar, eller låter den senaste NMEA 2000 utrustningen införlivas med NMEA 0183-systemet. När NMEA 2000 bussystemet har installerats, kan data från vilken nod på bussen som helst höras från alla andra, inklusive eventuella NMEA 0183-instrument anslutna via en NGW-1.

 

Nya Actisense NMEA Reader programvara kan laddas ner på den här sidan. Verktyget gör att NGW-1 användaren kan visa och förstå (i detalj) de översatta NMEA 0183 meningarna från en NGW-1 enhet direkt eller via en Actisense USG-1.

 

NMEA 2000 nätverk fungerar som en bi-directional multiplexor, så att alla datakällor talar och lyssnar på varandra.

 

NGW-1 finns i två konfigurationer:

  • NGW-1: Standard alternativet - Opto-isolerade input och ISO-Drive utdata för direkt NMEA 0183 enhet dubbelriktad anslutning.
  • Den senaste Actisense™ ISO-Drive-tekniken har använts i NGW-1 till separata utdata från marken. Elektriskt överspänningsskydd ges som standard på NGW-1 indata med fullständig galvaniskt Opto-isolering för att tillhandahålla överlägset skydd till en NMEA enhet. Fullständig isolering upprätthålls alltså mellan NMEA 0183 indata och utdata och NMEA 2000 CAN bus anslutningar.
  • NGW-1-USB: NMEA 0183 chartplotter alternativet - full USB (1.1 och 2.0) gränssnitt för dubbelriktad anslutning till en PC.
  • Normalt för användning med befintliga NMEA 0183 chartplotter programvara eller liknande. Fullständig galvaniskt Opto-isolering tillhandahålls för överlägset skydd för PC. Fullständig isolering upprätthålls mellan NMEA 0183 indata och utdata och NMEA 2000 CAN-bus.

 

NGW-1 är enkel att använda och försedd med alla nödvändiga kablar och inbegriper även skruv terminal kopplingar runt höljet så att kundspecifika ledningar kan användas (om det behövs).

 

Med den här Actisense™ Quick Network Block (QNB-1) kan stamnätverksanslutningar göras lätta och felfria på NMEA bussar och nätverk.TELEFON
+46 8 622 26 60

FAX
+46 8 545 939 10
ADRESS
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
Sweden