Om aktien

Aktienamn:    True Heading B

Handelspost:  1                     

Antal B aktier:   35 190 844               

Antal A aktier:    5 100 000   

 

Kortnamn:  TRUE B

Kvotvärde: 0,1

ISIN-kod:    SE0003272202

 

Typ: Aktie

 

Listad den 17 maj 2010


TELEFON
+46 8 622 26 60

FAX
+46 8 545 939 10
ADRESS
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
Sweden