Förnamn
Efternamn
Födelsedatum
Gatuadress
Postnummer
Ort
Land
E-post
Produkt 1AIS GPS FLIR Seapilot Övrigt 
Produktnamn
Serienummer
Inköpsdatum
Inköpsställe
Övrigt
BåttypMotorbåt Segelbåt 
Båtstorlek1-10m 11-15m >16m 
Båtnamn
Hemmahamn
Anropssignal
MMSI-nummer
Var hörde du talas om True Heading/Seapilot?Fackpress Mässa Aktietorget Rekommendation Segeltävling Övrigt 
Nyhetsbrev och Erbjudanden.Ja tack! Nej tack! 
Övriga synpunkter
Att de uppgifter jag anger kommer att behandlas enligt personuppgiftlagen (PuL) godkänner jag härmed:Ja Nej seapilot logo

 

i samarbete med

 

THAB

 

Seapilot

 

Publicering av AIS information styrs av Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation med ändring genom beslut i Regeringens proposition (2010/11:115).

 

För mer information se

www.pts.se/sv/Regler/Lagar/Lag-om-elektronisk-kommunikation/


TELEFON
+46 8 622 26 60

FAX
+46 8 545 939 10
ADRESS
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
Sweden