Fornamn
Efternamn
Fodelsedatum
Gatuadress
Postnummer
Ort
Land
E-post
Produkt 1AIS GPS FLIR Seapilot Ovrigt 
Produktnamn
Serienummer
Inköpsdatum
Inkopsställe
Ovrigt
BattypMotorbat Segelbat 
Batstorlek1-10m 11-15m >16m 
Batnamn
Hemmahamn
Anropssignal
MMSI-nummer
Var horde du talas om True Heading/Seapilot?Fackpress Massa Aktietorget Rekommendation Segeltavling Ovrigt 
Nyhetsbrev och Erbjudanden.Ja tack! Nej tack! 
Ovriga synpunkter
Att de uppgifter jag anger kommer att behandlas enligt vÃ¥r integritetspolicy (GDPR) godkänner jag härmed:Ja Nej seapilot logo

 

i samarbete med

 

THAB

 

Vår integritetspolicy


Publicering av AIS information styrs av Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation med ändring genom beslut i Regeringens proposition (2010/11:115).

 

För mer information se

www.pts.se/sv/Regler/Lagar/Lag-om-elektronisk-kommunikation/


TELEFON
+46 8 622 26 60

FAX
+46 8 545 939 10
ADRESS
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
Sweden