Datum
RMAnummer (fås av True Heading)
Inköpsställe
Kontaktperson på inköpsställe
Telefonnummer till kontaktperson
Email till kontaktperson
Inköpsdatum
Inköp kan styrkas av kvittoJa
Nej

Kundnamn
Adress
Telefonnummer
Email
Produkt
Serienummer
Datum då felet uppstod
Felbeskrivning
Kunden godkänner undersökningsavgift*Ja
Nej

Kunden godkänner att service kan utföras upp till SEK1000:- inkl. moms** Ja
Nej

Kunden godkänner att True Heading behåller produkten om den ej går att reparera.Ja
Nej* Kunden godkänner att en undersökningsavgift à SEK875:- inkl. moms tas ut om felet ligger utom konsumentköplagens reklamationsrätt.

** Kunden godkänner att service kan utföras upp till SEK1000:- inkl. moms (i vilka då undersökningsavgiften ingår) om felet ligger utom konsumentköplagens reklamationsrätt.

 TELEFON
+46 8 622 26 60

FAX
+46 8 545 939 10
ADRESS
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
Sweden