Styrelse och Ledning på True Heading AB

Anders Bergström, Styrelseordförande sedan 2014 och styrelseledamot sedan 2004

Född 1966

Arbetande orrdförande Bolaget och en av dess grundare. Sjöofficersutbildning i svenska marinen, studier i militärhistoria vid Stockholms Universitet. Tidigare verksam i Försvarsmakten 1986-1997 i befattningar på främst olika fartyg. Projektledare och telekomkonsult under 1998-1999 därefter försäljningschef på ett dotterbolag inom Saabs försvarsdel tills grundandet av True Heading 2004. Anders har en stor erfarenhet från AIS-tekniken sedan dess första början och är en inbiten fritids- och kappseglare.

 

Aktieinnehav: 1 489 800 A-aktier, 9 343 932 B-aktier (genom AETEB Holding AB)

 

Övriga uppdrag

True Heading NA Holding AB                        Styrelseledamot, VD

True Heading NSA Inc                                    President

True Heading NL BV                                      Styrelseledamot

Seapilot AB                                                     Styrelseledamot

AETEB Holding AB                                          Styrelseledamot, VD

Batateo AB                                                     Styrelseledamot, VD

Bröderna Hultbom El & Tele HB                   Bolagsman

 

Avslutade uppdrag de senaste fem åren

BatateoEkstubben AB                                    Styrelseledamot, VD (Avvecklat från 2010)

Batateo Ordonnansen AB                              Styrelseledamot, VD (Avvecklat från 2010)

Bataeo Grannarna 3 AB                                 Styrelseledamot (Avvecklat från 2013)

BatateoGrannarne 4 AB                                Styrelseledamot (Avvecklat från 2014)

Bataeo Holding AB                                         Styrelseledamot, VD (Avvecklat från 2013)

BRF Smedsordonnansen                                Styrelseledamot (Avvecklat från 2011)

 

Anna Averud, Styrelseledamot sedan 2016

Född 1971

I grunden har Anna examen i Företagsekonomi från Stockholms Universitet samt lång erfarenhet från en internationell arena genom Microsoft. Hennes senaste position där var som affärsområderschef för den största divisionen, Office, men ansvar för transformationen och ta det tjänstefierade utbudet till marknanden med lönsamhet. Innan dess har Anna framgångsrikt drivit affärsutveckling i tekniska segmemt. Inom affärsutveckling har Anna spetskompetens inom digitalisering, internationalisering, GoToMarket och innovativa samarbeten

 

Aktieinnehav: 0 Aktier

 

Övriga uppdrag

Starcounter AB                                                            Styrelseledamot

Axelerate Solutions AB                                                Styrelseledamot

Wintel Invest AB                                                          Styrelseledamot                

Magnolito AB                                                               Styrelseledamot
 

Avslutade uppdrag de senaste fem åren

Inga

Torgny Hellström, Styrelseledamot sedan 2015

Född 1959

Torgny har lång erfarenhet från IT-branschen bla. som VD för Anolo Group AB och ledande befattningar inom Ericsson och IBM. Torgny är utbildad jurist från Stockholmsuniversitet. Han är idag Styrelseordförande i Precise Biometrics AB, styrelseledamot i DDM Holding AG och bedriver verksamhet i eget bolag som management konsult.

 

Aktieinnehav: 0 Aktier

 

Övriga uppdrag

Precise Biometrics AB                                                   Styrelseledamot

Ruddex International AB                                                Styrelseledamot

DDM Holding AG                                                           Styrelseledamot                

 

Avslutade uppdrag de senaste fem åren

Inga

 

Göran Liljegren, Styrelseledamot sedan 2011 

Född 1954

Vice VD och rådgivareiMercuri Urval, Executive Chairman i Stiftelsen Blue Institute. Göran Liljegren doktorerade vid Handelshögskolan i Stockholm 1988 och innehar en adjungerad Professur i marknadsföring vid Linköpings Universitet. Göran har en lång erfarenhet av utveckling och ledning av små och medelstora bolag i rollen som styrelseledamot och konsult. Göran är också en viktig länk i arbetet med forskning och utveckling mellan myndigheter och svenskt näringsliv. Göran har en gedigen erfarenhet av fritidsbåtsmarknaden och är en känd seglarprofil med starter i Gotland Runt.

 

Aktieinnehav: 200 000 aktier

 

Övriga uppdrag

Seapilot AB                                                     Styrelseledamot

BlueInstitute AB                                             Arbetande styrelseordförande

 

Avslutade uppdrag de senaste fem åren

CrossControl AB                                             Styrelseledamot

CrossCo Investment AB                                  Styrelseledamot

 

Martin Rylander, Styrelseledamot sedan 2016

Född 1974

Martin Rylander är idag aktiv som utvecklare i bolaget och av Seapilot. Martin var en av grundarna i MERD Systems AB (fd Tridentnav), som förvärvades av True Heading AB 2013. Martin är även aktiv seglare och har bl.a. långseglat på flera ställen i världen.

 

Aktieinnehav: 2 855 648 B-aktier (Via DERM Invst AB), 195 630 B-aktier privat

 

Övriga uppdrag

True Heading NA Holding AB                        Styrelseledamot

DERM Invest AB                                             Styrelseledamot

Tridentnav Systems HB                                  Bolagsman

 

Avslutade uppdrag de senaste fem åren

Inga


TELEFON
+46 8 622 26 60

FAX
+46 8 545 939 10
ADRESS
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
Sweden