Support

För att få hjälp med din produkt om ett fel inträffar ber vi dig kontakta din återförsäljare med följande information;

 

Ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din emiladress. Produktnamn och serienummer, datum då felet uppstod och en felbeskrivning.

 

Endast återförsäljaren kontaktar True Heading för support.

 

True Heading tar ut en undersökningsavgift à SEK875:- inkl. moms om felet ligger utom Konsumentköplagens reklamationsrätt.

 

Kunden ska godkänna att service får utföras av True Heading för upp till SEK1000:- inkl. moms (i vilka då undersökningsavgiften ingår) om felet ligger utom Konsumentkölplagens reklamationsrätt.

 

Kunden ska godkänna att True Heading får behålla produkten om den ej går att reparera.


Supportdokumentation.

All dokumenation som  rör produkterna t.ex. manualer och kopplingsscheman finns i samband med varje enskild produkt under "Produkter".


TELEFON
+46 8 622 26 60

FAX
+46 8 545 939 10
ADRESS
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
Sweden