Företrädesemission 21 november till 6 december 2016


True Heading AB välkomnar nuvarande ägare att under perioden

21 november till 6 december teckna aktier i True Heading  AB (publ) företrädesemission.

Både befintliga och nya intressenter kan också anmäla sig för teckningsrätter i bolaget.

 

För finansiella rapporter samt övrig dokumentation se

Finansiella rapporter eller www.aktietorget.se

 

 


Erbjudande i sammandrag

Teckningstid

Teckning av aktier skall ske under tiden perioden

från och med den 21 november t.om. 6 december 2016.

 

Emissionskurs

0,25 SEK per aktie

 

Avstämningsdag:

17 november 2016

 

Handel med Teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske under perioden 21 november-2 december 2016.

 

Antal aktier innan och efter emission

Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 7 miljoner kronor. Antalet aktier av serie B komma att öka med högst 28 203 590 aktier. Innehav av tio (10) aktier ger rätten att teckna sju (7) nyemitterade B-aktier.

 

ISIN-kod

ISIN-kod B-aktien: SE0003272202
ISIN-kod TR B: SE0009295124
ISIN-kod BTA B: SE0009295132


TELEFON
+46 8 622 26 60

FAX
+46 8 545 939 10
ADRESS
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
Sweden