Tjänster

True Heading AB är ett ledande konsultföretag som ger högsta kvalitet och prestanda för telematik och transponderteknik. Vi samarbetar med våra kunder för att nå bästa möjliga reslutat. True Heading erbjuder innovativa lösningar för att våra kunder skall bli helt nöjda med vårt arbete.

 

Konsulterna på True Heading har många års unik erfarenhet inom telematik, särskilt inom AIS (Automatisk IdentifieringsSystem), GPS och andra transponderrelaterade tekniker. Det breda utbudet av tjänster som True Heading erbjuder gör vår relation med kunden långsiktig och säkrar kvaliteten och slutresultatet. Med den unika erfarenheten inom AIS, är vi på True Heading väl förberedda på att erbjuda tjänster som är uppdaterade mot en ständigt pågående internationell utveckling av AIS vilket är en fördel för våra kunder i arbetet med att förbättra säkerheten inom sjöfarten. True Heading erbjuder expertis i allt från installation ombord till att skapa AIS infrastruktur på regional, nationell och internationell nivå.


TELEFON
+46 8 622 26 60

FAX
+46 8 545 939 10
ADRESS
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
Sweden