AIS mottagare VHF antenn splitter

VHF antenn splitter gör installationen enklare och sparar kostnader för en extra antenn, eftersom det normalt inte går att ha två VHF antenner överst i en mast på en segelbåt. VHF antenn splitter löser problemet och optimerar täckningen på all VHF radio utrustning genom att sätta antennen på högsta läget för all utrustning. VHF splitter fungerar också med ett kombinerat antennsystem som t.ex. VHF/GSM eller VHF/FM-radio. VHF antenn splitter kan inte arbeta med två aktiva enheter som VHF och AIS transponder.

 

True Heading VHF antenn splitter gör det möjligt att:

 

  • Använda befintlig VHF antenn installation.
  • Minska installationskostnaden och spara tid.
  • Förbättra täckning eftersom antennen går att ha på det högsta läget för både AIS och VHF.
  • Använda din sändande VHF-radio med din AIS mottagare.

TELEFON
+46 8 622 26 60

FAX
+46 8 545 939 10
ADRESS
Vendevägen 90
182 32 Danderyd
Sweden